Het orkestrale Carnavalskonzaer is elk jaar weer een leuk, pakkend en uitbundig evenement voor jong en minder jong.

Het Carnavalsconcert is een enthousiaste samenwerking tussen het Cultuurcentrum Achterolmen Maaseik, Het Heilig Wammes en de Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik. Belinda Bielen en Freddy Corstjens staan in voor de ludieke bindteksten in het Maaseiker dialect. Het repertoire bestaat traditioneel uit een geslaagde combinatie van bekende klassieke meesterwerken, carnavalsliedjes zoals Sterk es Eik en wordt steevast afgerond met Het Limburgs Volkslied.

Vindt u dit interessant?

Share it here
Van Eycklaan 72
3680 Maaseik Hoe geraak ik hier?

Om 20.11 uur